costablanca-zuid.nl

DISCLAIMER I Sea Services

I Sea Services streeft ernaar om betrouwbare en actuele informatie aan bezoekers
van deze website te verstrekken. Echter, we kunnen niet garanderen dat deze
informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Derhalve kunnen er geen rechten
worden ontleend aan de informatie op deze website, noch aan enig advies dat via e-mail,
WhatsApp, de vraagfunctie of op andere pagina’s van deze website wordt verstrekt.

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit
fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Ook zijn we niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door problemen gerelateerd aan het gebruik
van het internet, zoals storingen, onderbrekingen, of fouten en vertragingen in het
overbrengen van informatie of diensten door I Sea Services, of door informatie die u
via de website of op andere elektronische wijze aan ons verstrekt. Hyperlinks of
andere verwijzingen naar websites van derden, inclusief (niet-)commerciële
instellingen en organisaties, zijn opgenomen ter informatie. I Sea Services is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en informatie.
Hoewel we informatie over prijzen en beschikbaarheid van nieuwbouwwoningen
verstrekken, kunnen we niet garanderen dat deze nog steeds geldig zijn op het
moment van uw bezoek. I Sea Services treedt op als bemiddelaar namens de
projectontwikkelaar en hanteert de door hen vastgestelde prijzen. Let op dat
sommige afbeeldingen op de website computer-gegenereerde infographics kunnen
zijn, bedoeld voor illustratieve doeleinden.
Deze zijn niet-bindend en het definitieve ontwerp kan door de projectontwikkelaar worden gewijzigd.

We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen
van het gebruik ervan. De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot
teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software,
vormgeving, merken en logo’s, valt onder intellectuele eigendomsrechten die
toebehoren aan I Sea Services, haar licentiegevers en/of partners. Deze inhoud mag
alleen worden gebruikt om van de website en de aangeboden diensten gebruik te
maken. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van I Sea
Services is het niet toegestaan om deze inhoud voor andere doeleinden te
gebruiken, zoals het verveelvoudigen, openbaar maken of verstrekken aan derden,
al dan niet voor commerciële doeleinden.
Hoewel wij informatie verstrekken, zijn wij geen makelaar, architect,
hypotheekadviseur, notaris of advocaat. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor het
onjuist verschaffen van informatie op deze website. Wij adviseren klanten om zelf
onderzoek te doen en hun fiscalisten en juristen te raadplegen over de correctheid
van de informatie die ons wordt verschaft door de projectontwikkelaars.